فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

مشخصات فردی  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1374/03/29   

تاریخ به روز رسانی کل سایت شخصی استاد:1393/08/01


دکتر عباس‌ مترجم‌
درجهدانشیار
گروه آموزشيباستانشناسي
تاریخ تولد1349/12/19
محل تولد گيلانغرب
پست الکترونیکی (E_mail)
motarjem@basu.ac.ir
آدرس محل کار تلفن
همدان- بلوار غبار غبار همدانی -دانشکده هنر و معماری -گروه باستان شناسیثابت0811-4221358

سایر تلفن ها
ثابت***********