صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 2988

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

سوابق تحصیلی  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1395/07/30   مقطع رشته گرایش دانشگاه سال اخذ
کارشناسیمهندسي معماريدانشگاه شیراز1386
کارشناسی ارشدمهندسي معماريدانشگاه تربیت مدرس1390
دکتریمهندسي معماريدانشگاه تربیت مدرس1394