صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 8838

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

مشخصات فردی  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1396/09/27   

تاریخ به روز رسانی کل سایت شخصی استاد:1396/09/27


دکتر سید سعید موسوی
درجهاستادیار
گروه آموزشيزراعت واصلاح نباتات
تاریخ تولد1356/02/01
محل تولد اراک
پست الکترونیکی (E_mail)
s.moosavi@basu.ac.ir
moosaviss@gmail.com