صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 34100

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

مشخصات فردی  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1390/04/08   

تاریخ به روز رسانی کل سایت شخصی استاد:1396/07/19


دکتر محمد مولائي‌
درجهاستادیار
گروه آموزشياقتصاد
تاریخ تولد1339/12/01
محل تولد همدان
علایق شخصی اقتصاد صنعتي- اقتصاد اسلامي- اقتصاد خرد- زبان تخصصي- تاريخ عقايد اقتصادي
پست الکترونیکی (E_mail)
mowlaei@basu.ac.ir