فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

طرح‌هاي پژوهشي  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1397/10/22   
 
عنوان طرح
  [1]   واکاوی سند تحول بنيادين آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران با رویکرد منابع معتبر دینی
  [2]   تبیین مسائل آموزش و پرورش کشور
  [3]   بررسی دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه تعلیم و تربیت
  [4]   برآورد وضعیت دوره پیش از دبستان کشور
  [5]   برآورد وضعیت نظام آموزش و پرورش کشور
  [6]   نقد و ارزیابی کتب مطالعات اجتماعی و فارسی دوره ابتدایی
  [7]   ارزشیابی برنامه درسی زیست شناسی دوره متوسطه(به عنوان همکار طرح)
  [8]   بررسی آثار رعایت حجاب برتر در دانشگاه شاهد از دیدگاه دانشجویان، اعضای هیأت علمی و والدین دانشجویان(به عنوان همکار طرح)