فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

عضويت‌ها  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1397/08/12   
 
عنوان كميته عنوان سمت تاريخ شروع تاريخ پايان توضيحات
 عضو انجمن بین المللی نظارت آموزشی و توسعه برنامه درسی( Association for Supervision and Curriculum Development)  عضو  1387/01/15    ادامه دارد
 عضو استعداد درخشان باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ایران  عضو استعداد درخشان  1387/02/01    ادامه دارد
 عضو انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران  عضو  1387/07/01    ادامه دارد
 عضو انجمن مطالعات برنامه درسی ایران  عضو  1391/07/01    ادامه دارد
 عضو انجمن کنکور ایران  عضو  1395/01/15    ادامه دارد
 عضو مدرسان پروازی سازمان مدیریت صنعتی  عضو  1392/02/01    ادامه دارد