فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

برنامه هفتگی استاد  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1397/07/24   
از تاریخ   1397/07/01   تا تاریخ   1397/10/30
از تاریخ   1397/07/01   تا تاریخ   1397/10/30
 
ایام شرح و زمان انجام فعالیت ها
88:30 99:30 1010:30 1111:30 1212:30 1313:30 1414:30 1515:30 1616:30 1717:30 1818:30 1919:30 20
شنبه
تعلیم...راهنمایی... تعلیم... 
یکشنبه
منطقراهنمایی... مطالعه...جلسه... 
دوشنبه
مطالعه...جامعه... راهنمایی... 
سه شنبه
مطالعه...راهنمایی... مطالعه... 
چهار شنبه
مطالعه...مطالعه... مطالعه...