فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

انتشارات  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1398/02/31   
 
مقالات چاپ شده در مجله
  [1]عوامل ایجابی فرایند تولید علم در آموزش و پرورش ایرانی- اسلامی ، منتشر شده در « فصلنامه پژوهشهای تربیت اسلامی » ، سال 1387 ، شماره 4 ، چاپ 3
  [2]بررسی موانع مشارکت دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه شاهد در انجام پژوهش و تدوین مقالات علمی ، منتشر شده در « دوفصلنامه علمی- پژوهشی تربیت و اجتماع(دانشور رفتار) » ، سال 1389 ، شماره 42 ، چاپ 17
  [3]بررسی میزان انطباق محتوای کتاب دین و زندگی سال سوم متوسطه با اهداف مصوب آن در حیطه شناختی ، منتشر شده در « دوفصلنامه علمی- پژوهشی تربیت اسلامی » ، سال 1390 ، شماره 13 ، چاپ 6
  [4]بررسی دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاههای دولتی شهر تهران درباره جایگاه رشته فلسفه تعلیم و تربیت ، منتشر شده در « فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت » ، سال 1391 ، شماره 2 ، چاپ 2
  [5]بررسی رابطه تفکر انتقادی با تولید علم در بین اعضای هیأت علمی دانشگاه شاهد ، منتشر شده در « دوفصلنامه علمی- پژوهشی آموزش و یادگیری » ، سال 1392 ، شماره 3 ، چاپ 20
  [6]تحلیل مفهوم تفکر انتقادی و تبیین روشهای پرورش آن با تأکید بر آموزش عالی ، منتشر شده در « فصلنامه علمی- پژوهشی تدریس پژوهی » ، سال 1392 ، شماره 1 ، چاپ 1
  [7]بررسی رابطه مهارت تفکر انتقادی با کیفیت زندگی، سلامت روان، مقبولیت اجتماعی و قدردانی در دانشجویان پزشکی ، منتشر شده در « دوفصلنامه علمی- پژوهشی روانشناسی بالینی و شخصیت » ، سال 1393 ، شماره 11 ، چاپ 2
  [8]تحلیل محتوای قرآن کریم بر اساس مفهوم تفکر انتقادی ، منتشر شده در « دو فصلنامه علوم تربیتی از دیدگاه اسلام » ، سال 1393 ، شماره 3 ، چاپ 2
  [9]تحلیل محتوای نهج البلاغه بر اساس ساحت های شش گانه ی تربیتی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ، منتشر شده در « فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهشنامه نهج البلاغه » ، سال 1394 ، شماره 10 ، چاپ 3
  [10]تبیین جایگاه تفکر انتقادی در وظیفه گراییِ معرفتیِ اخلاقِ باور ، منتشر شده در « فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهشهای اخلاقی » ، سال 1395 ، شماره 4 ، چاپ 6
  [11]تحلیل محتوای منطق‌الطیر بر اساس ساحت های شش‌گانه تربیتی ، منتشر شده در « فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهشنامه ادبیات تعلیمی » ، سال 1395 ، شماره 31 ، چاپ 8
  [12]تبیین بایسته های اخلاقِ باور ، منتشر شده در « فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهش های اخلاقی » ، سال 1396 ، شماره 4 ، چاپ 7
  [13]پرورش تفکر انتقادی بر اساس تحلیل محتوای کتاب منطق الطیر عطار نیشابوری ، منتشر شده در « فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهشنامه تربیتی » ، سال 1396 ، شماره 50 ، چاپ 12
  [14]شناسایی فلسفه های آموزشی، جهت گیری برنامه درسی و روشهای تدریس اساتید علوم پزشکی؛ با تأکید بر نقش جنسیت، مرتبه علمی و سابقه تدریس آنان ، منتشر شده در « مجله علمي- پژوهشي مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي » ، سال 1397 ، شماره 3 ، چاپ 13
  [15]بررسی رابطه بین هوش اجتماعی با ادراک دانشجویان تحصیلات تکمیلی از ساختار کلاس با نقش میانجی باورهای خودکارآمدی ، منتشر شده در « دوماهنامه علمی- پژوهشی راهبردهای آموزش » ، سال 1397 ، شماره 4 ، چاپ 11
  [16]احصاء مصادیق ساحتهاي شش گانه تربیتی سند تحول بنيادين آموزش و پرورش در قرآن کریم ، منتشر شده در « دو فصلنامه علمی - پژوهشی پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی » ، سال 1397
  [17]Recognition and Prioritization of the Curriculum Ideologies of Medical Science Professors in the Area of the Six Curriculum Components ، منتشر شده در « Journal of Medical Education Development » ، سال 1397 ، شماره 31 ، چاپ 11
  [18]تبیین سیره‌ی تربیتی امام سجاد(ع) در صحیفه سجادیه با تأکید بر سند تحول بنيادين آموزش و پرورش ، منتشر شده در « فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی » ، سال 1397
  [19]انقلاب اسلامی و ارتقای نظام آموزش و پرورش رسمی و عمومی ، منتشر شده در « فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامی » ، سال 1397
  [20]بررسی ادراک دانشجویان علوم پزشکی از ساختار کلاس و ارتباط آن با شیوه‌های یادگیری ، منتشر شده در « دوماهنامه علمی- پژوهشی راهبردهای آموزش » ، سال 1398
1   2  
 
مقالات ارائه شده در کنفرانس
  [1] پرورش تفکر انتقادی به عنوان یکی از مؤلفه های اساسی برنامه ریزی درسی ،همايش چهاردهمین همایش بزرگداشت ملاصدرا(تربیت فلسفی و جوان امروز) ،تاريخ 1389/03/01 تا 1389/03/01 ، واقع در بنیاد حکمت اسلامی صدرا
  [2] جایگاه و اهمیت مهارت تفکر انتقادی در آموزش فلسفه به جوانان ،همايش چهاردهمین همایش بزرگداشت ملاصدرا(تربیت فلسفی و جوان امروز) ،تاريخ 1389/03/01 تا 1389/03/01 ، واقع در بنیاد حکمت اسلامی صدرا
  [3] تبیین مؤلفه ها، عناصر و ویژگی های تفکر انتقادی ،همايش دومین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران ،تاريخ 1390/02/24 تا 1390/02/24 ، واقع در دانشگاه تربیت معلم تهران
  [4] بررسی و تبیین مبانی هستی شناختی سعادت از دیدگاه ملاصدرا ،همايش پانزدهمین همایش بزرگداشت ملاصدرا(اخلاق متعالیه) ،تاريخ 1390/03/01 تا 1390/03/01 ، واقع در بنیاد حکمت اسلامی صدرا
  [5] انسان کامل از دیدگاه حکیم ملاصدرا ،همايش پانزدهمین همایش بزرگداشت ملاصدرا(اخلاق متعالیه) ،تاريخ 1390/03/01 تا 1390/03/01 ، واقع در بنیاد حکمت اسلامی صدرا
  [6] تبیین مؤلفه ها و مصادیق عبودیت از منظر نهج البلاغه ،همايش سومین جشنواره پژوهشهای قرآن کریم ،تاريخ 1390/03/03 تا 1390/03/03 ، واقع در دانشگاه پیام نور استان زنجان
  [7] ارزشهای سیاسی در حکومت علوی ،همايش اولین همایش ملی نهج البلاغه و علوم انسانی ،تاريخ 1390/03/22 تا 1390/03/23 ، واقع در دانشگاه بوعلی سینا
  [8] مقایسه بهداشت روانی دانشجویان دخترِ متأهل و مجرد ،همايش اولین همایش بهداشت روانی زنان ،تاريخ 1391/01/24 تا 1391/01/24 ، واقع در دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
  [9] مقایسه بهداشت روانی دانشجویان دخترِ رشته های علوم انسانی و غیرعلوم انسانی ،همايش اولین همایش بهداشت روانی زنان ،تاريخ 1391/01/24 تا 1391/01/24 ، واقع در دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
  [10] تبیین مؤلفه ها و مصادیق تفکر انتقادی از منظر نهج البلاغه ،همايش دومین همایش ملی نهج البلاغه و علوم انسانی ،تاريخ 1391/02/26 تا 1391/02/26 ، واقع در دانشگاه بوعلی سینا
  [11] تبیین راهکارهای پرورش مهارتهای تفکر انتقادی؛ زمینه ای برای تحول یادگیری فراگیران ،همايش چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران ،تاريخ 1392/03/08 تا 1392/03/09 ، واقع در دانشگاه فردوسی مشهد
  [12] بررسی دیدگاه دانشجویان درباره فلسفه، تربیت، فلسفه تربیت؛ قبل و بعد از آموزش درس فلسفه تعلیم و تربیت؛ مطالعه موردی دانشگاه شاهد ،همايش همایش بین المللی فلسفه تعلیم و تربیت در عمل ،تاريخ 1393/07/16 تا 1393/07/17 ، واقع در دانشگاه خوارزمی
  [13] بررسی مبانی فلسفی خلاقیت از نظر کاربرد آن در روشهای تدریس ،همايش همایش بین المللی فلسفه تعلیم و تربیت در عمل ،تاريخ 1393/07/16 تا 1393/07/17 ، واقع در دانشگاه خوارزمی
  [14] مقایسه بهداشت روانی دانشجویان دخترِ ورزشکار و غیرورزشکار ،همايش دومین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران ،تاريخ 1394/07/15 تا 1394/07/15 ، واقع در مرکز تحقیقات اسلامی سروش حکمت رضوی
  [15] تحلیل مشارکت والدین در مدارس بر اساس مدل SWOT ؛ و ارائه راهکارهای افزایش مشارکت ،همايش دومین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران ،تاريخ 1394/07/15 تا 1394/07/15
  [16] تفکر انتقادی و دانش آموز پرسشگر ،همايش دومین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران ،تاريخ 1394/07/15 تا 1394/07/15 ، واقع در مرکز تحقیقات اسلامی سروش حکمت رضوی
  [17] بررسی فرایند جهانی شدن و جایگاه نظام تعلیم و تربیت در پایداری فرهنگی ،همايش سومین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران ،تاريخ 1394/11/17 تا 1394/11/17 ، واقع در مرکز تحقیقات اسلامی سروش حکمت رضوی
  [18] تبیین مبانی معرفت شناختی تفکر انتقادی با تأکید بر روش گفتگوی سقراطی ،همايش اولین همایش کشوری تفکر انتقادی و نظام سلامت ،تاريخ 1397/08/01 تا 1397/08/01 ، واقع در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
  [19] احصاء و اولویت بندی مسائل دوره پیش از دبستان کشور ،همايش شانزدهمین همایش سالانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران ،تاريخ 1397/08/23 تا 1397/08/24 ، واقع در دانشگاه مازندران
  [20] تبیین مسائل نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی ،همايش اولین همایش ملی آموزش، کارآفرینی، توسعه (فرصت ها، چالش ها، راهکارها) ،تاريخ 1398/02/14 تا 1398/02/14 ، واقع در اداره کل آموزش و پرورش استان هرمزگان
1   2  
کتاب ها
  [1]روشها و فنون تدریس ، دکتر محسن فرمهینی فراهانی- فرامرز بیجنوند(فرامرز محمدی پویا) ، انتشارات پردازشگران ، سال 1390
1