فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

سمت‌ها و مسئوليت‌ها  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1397/10/25   
 
عنوان سمت تاريخ شروع تاريخ پايان توضيحات
  دبیـر کمیسیون تعلیم و تربیت مجمع عالی بسیج کشور  1395/01/15    ادامه دارد
  عضو هیأت علمی افتخاری گروه آموزش جامعه بین المللی توسعه ارتباطات بین دانشگاهی(ISCDBU)  1395/02/01    ادامه دارد
  مشاور فرهنگی- آموزشی تعدادی از شوراهای سیاستگذاری کشور  1394/01/15    ادامه دارد
  استاد مشاور انجمن علمی - دانشجویی گروه علوم تربیتی دانشگاه بوعلی سینا  1397/08/01    ادامه دارد