فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

دوره‌هاي آموزشي 
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1397/08/06   
 
عنوان دوره ميزبان مكان تاريخ شروع تاريخ پايان توضيحات
 مدرس دوره های «مهارتهای تفکر انتقادی» برای مدیران منابع انسانی  مرکز ارزیابی و آموزش شرکت گل گهر سیرجان  شرکت گل گهر سیرجان  1392/06/15  1393/02/15  
 مدرس دوره های «شایستگی های اثربخشی فردی» برای مدیران منابع انسانی  مرکز ارزیابی و آموزش شرکت گل گهر سیرجان  شرکت گل گهر سیرجان  1393/02/15  1394/06/15  
 مدرس دوره «مهارت های زندگی؛ مهارت تفکر انتقادی» برای سازمان بسیج دانشجویی کشور  سازمان بسیج دانشجویی کشور  سازمان بسیج دانشجویی  1394/08/06  1394/08/07  
 مدرس دوره «مهارت های زندگی؛ مهارت تفکر انتقادی» برای برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه خوارزمی  دانشگاه خوارزمی  دانشگاه خوارزمی  1394/10/16  1394/10/17  
 مدرس دوره «مهارت های سنجشگرانه اندیشی» برای دانشجویان دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بوعلی سینا  انجمن علمی علوم تربیتی  دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بوعلی سینا  1396/02/20  1396/02/20  
 مدرس دوره «باورهای اخلاقی» در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بوعلی سینا  انجمن علمی علوم تربیتی  دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بوعلی سینا  1396/02/27  1396/02/27  
 مدرس دوره های «مهارتهای سنجشگرانه اندیشی و تصمیم سازی» برای مدیران منابع انسانی  مرکز ارزیابی و آموزش شرکت گل گهر سیرجان  شرکت گل گهر سیرجان  1397/03/03    ادامه دارد
 مدرس دوره «طرح معرفت دانشجویی»  نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه علوم پزشکی همدان  دانشگاه علوم پزشکی همدان  1397/07/01    ادامه دارد