فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

مشخصات فردی  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1398/02/31   

تاریخ به روز رسانی کل سایت شخصی استاد:1398/02/31


دکتر فرامرز محمدی پویا
درجهاستادیار
گروه آموزشيعلوم تربيتي
تاریخ تولد1362/01/01
محل تولد نهاوند
علایق شخصی علائق علمی:
* فلسفه تعليم و تربيت- فلسفه اسلامی- نظريات و مكاتب فلسفي و تربيتي- تربيت اسلامی، اخلاقي، ديني، معنوی.
* معرفت شناسی اخلاقی- وظيفه گرايي معرفتی- اخلاقِ باور(باورمندی اخلاقی)- سنجشگرانه اندیشی- تفکر منطقی و انتقادی- ذهنیت فلسفی- فلسفه ­های آموزشی- فلسفه برای کودکان(P4C).
* روش شناسی پژوهش در فلسفه تعلیم و تربیت- رويكرد تحليل مفهومي- رویکردهای فراتحلیلی- طراحی الگوهاي مفهومي تربيتي.
* روشها و فنون تدریس- تحلیل محتوای برنامه ­های درسی بر اساس منابع دینی- تحلیل محتوای کتب درسی- اسناد بالادستي نظام تعلیم و تربیت- ایدئولوژی­ های برنامه درسی- شبکه مسائل آموزش و پرورش- توسعه آموزش عالی- آموزش ضمن خدمت معلمان.
فایل رزومه فایل برای دانلود
پست الکترونیکی (E_mail)
muhammadipouya@yahoo.com
muhammadipouya@basu.ac.ir
آدرس محل کار تلفن
همدان، میدان پژوهش، دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده علوم انسانی، طبقه اول، دفتر شماره 230ثابت08138292614