فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

مشخصات فردی  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1395/09/25   

تاریخ به روز رسانی کل سایت شخصی استاد:1395/09/25


دکتر فرشته‌ ندري‌ابيانه‌
درجهاستادیار
گروه آموزشيالهيات
تاریخ تولد1341/04/05
محل تولد تهران
علایق شخصی عرفان ،فلسفه ،مطالعات زنان ،فلسفه سیاسی ،تاریخ و مطالعات اجتماعی
پست الکترونیکی (E_mail)
fnadry@yahoo.com
fn1341@basu.ac.ir
آدرس صفحه خانگی
آدرس محل کار تلفن
دامشگاه بو علی سینا- دانشکده ادبیات- گروه الهیات