فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

دروس ارائه شده   »   درس   انديشه اسلامي 1(مبدا ومعاد )  

 مراجع درس تاریخ های مهم اطلاعات تشکیل کلاس اطلاعات کلاس حل تمرین


کد درس 1110
رشته الهيات و معارف اسلامي
گرایش عرفان اسلامي
نوع درس عمومی
تعداد واحد 2.0
وضعیت درس اجباری
وضعیت واحد نظری
سال تحصیلی 1395
ترم تحصیلی پاییز
توضیحات شیوه نمره دهی 3 نمره فعالیت کلاسی ، 7 نمره میان ترم و 10 نمره پایان ترم