فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

دروس ارائه شده   »   درس   معارف اسلامي 2  

 مراجع درس تاریخ های مهم اطلاعات تشکیل کلاس اطلاعات کلاس حل تمرین


کد درس 1002
رشته همه رشته ها
گرایش همه گرایش ها
نوع درس عمومی
تعداد واحد 2.0
وضعیت درس اجباری
وضعیت واحد نظری
سال تحصیلی 1395
ترم تحصیلی پاییز
توضیحات شیوه نمره دهی 3 نمره فعالیت کلاسی 7 نمره میان ترم و 10 نمره پایان ترم