صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 27244

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

مشخصات فردی  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1392/02/14   

تاریخ به روز رسانی کل سایت شخصی استاد:1392/07/17


اسداله‌ نقدي‌
درجهدانشیار
گروه آموزشيعلوم اجتماعي
تاریخ تولد1347/05/19
محل تولد مياندوآب
علایق شخصی جامعه شناسي شهري و توسعه و مسائل ايران
پست الکترونیکی (E_mail)
naghdi@basu.ac.ir
naghdi219@yahoo.com
آدرس صفحه خانگی
http://profs.basu.ac.ir/naghdi