صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

مشخصات فردی  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1397/09/24   

تاریخ به روز رسانی کل سایت شخصی استاد:1397/09/24


دکتر سنبل‌ ناظري
درجهدانشیار
گروه آموزشيبيوتكنولوژي
تاریخ تولد1342/02/14
محل تولد تهران
علایق شخصی میکروارگانیسم ها و گیاهان دارویی
میکروارگانیسم های پروبیوتیک
فایل رزومه فایل برای دانلود
پست الکترونیکی (E_mail)
snblnazeri@yahoo.com
آدرس محل تدریس تلفن
ایران ، همدان، دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده کشاورزیثابت0811-4220934