فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

مشخصات فردی  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1394/11/12   

تاریخ به روز رسانی کل سایت شخصی استاد:1397/08/29


دکتر داود نعمت‌الهي‌
درجهاستاد
گروه آموزشيشيمي
تاریخ تولد1344/07/01
محل تولد اردستان
فایل رزومه فایل برای دانلود
پست الکترونیکی (E_mail)
nemat@basu.ac.ir
dnematollahi@yahoo.com
nematollahid@gmail.com
آدرس صفحه خانگی
http://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId7003854482
https://www.researchgate.net/profile/Davood_Nematollahi
آدرس محل کار تلفن
دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده شیمیثابت081-38282807