صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

مشخصات فردی  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1395/08/03   

تاریخ به روز رسانی کل سایت شخصی استاد:1395/08/03


دکتر سيديونس‌ نوراني‌ مقدم‌
درجهاستادیار
گروه آموزشيحقوق
تاریخ تولد1345/08/10
محل تولد بهار
علایق شخصی حقوق ،حقوق تجارت و ورزش
فایل رزومه فایل برای دانلود
پست الکترونیکی (E_mail)
nooreadl@yahoo.com