صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 738

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

مشخصات فردی  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1397/11/29   

تاریخ به روز رسانی کل سایت شخصی استاد:1397/11/29


دکتر نوشین نوشیروانی
درجهاستادیار
گروه آموزشيمهندسی صنایع غذایی
تاریخ تولد1363/02/25
محل تولد همدان
فایل رزومه فایل برای دانلود
پست الکترونیکی (E_mail)
N.noshirvani@basu.ac.ir
Nooshin_noshirvani87@yahoo.com
آدرس صفحه خانگی
https://scholar.google.com/citations?userRbEzO3MAAAAJ&hlen
https://www.researchgate.net/profile/Nooshin_Noshirvani2
آدرس محل کار تلفن
تویسرکان، خیابان بحری اصفهانی، دانشکده فنی تویسرکانثابت+988134947775