فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

دروس ارائه شده   »   درس   اخلاق اسلامي  

 مراجع درس تاریخ های مهم اطلاعات تشکیل کلاس اطلاعات کلاس حل تمرین


کد درس 1012
رشته الهيات و معارف اسلامي
گرایش همه گرایش ها
نوع درس عمومی
تعداد واحد 1.0
وضعیت درس اجباری
وضعیت واحد نظری
سال تحصیلی 1396
ترم تحصیلی بهار