فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

دروس ارائه شده   »   درس   علم النفس از ديدگاه دانشمندان اسلامي  

 مراجع درس تاریخ های مهم اطلاعات تشکیل کلاس اطلاعات کلاس حل تمرین


کد درس 22142003
رشته روانشناسي
گرایش روانشناسي تربيتي
نوع درس پایه
تعداد واحد 2.0
وضعیت درس اجباری
وضعیت واحد نظری
سال تحصیلی 1396
ترم تحصیلی بهار