صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 14984

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

سرپرستی پايان‌نامه‌ها  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1395/06/21   

«   پايان نامه‌هاي های پایان یافته   »
عنوان پايان نامه (نام یا شماره دانشجویی) مجریان نوع پايان نامه وضعیت استاد دوره
شناسايي ژن مقاومت به متي سيلين و پروفايل مقاومت آنتي بيوتيكي استافيلوكوكوس اورئوس هاي جدا شده از نمونه هاي شير مشكوك به ورم پستان در گاوداري
حسین قادری
تحقیقاتی-کاربردیراهنماکارشناسی ارشد
شناسايي ژن توكسين شوك توكسيك در استافيلوكوكوس اورئوس هاي جداشده از نمونه هاي شيرمشكوك به ورم پستان در گاوداري هاي صنعتي همدان
شادی بنی اردلان
تحقیقاتی-کاربردیراهنماکارشناسی ارشد
ارزيابي اثر ضد ميكروبي عصاره آبي سماق بر روي باكتري استافيلوكوكوس اورئوس در محيط آزمايشگاهي و كباب كوبيده
محسن یدالهی باغلویی
تحقیقاتی-کاربردیراهنماکارشناسی ارشد
شناسايي ژن انتروتوكسين A در استافيلوكوكوس اورئوس هاي جدا شده از برخي شيريني هاي تر عرضه شده در سطح شهر همدان
علی رضایی
تحقیقاتی-کاربردیراهنماکارشناسی ارشد
شناسايي ژن مقاومت به متي سيلين در استافيلوكوكوس اورئوس هاي كواگولاز مثبت جدا شده از پنير سفيد ايراني سنتي عرضه شده در شهر همدان
مینا ورمزیار
تحقیقاتی-کاربردیراهنماکارشناسی ارشد
جداسازي ليستريا مونوسيتوژنز در پنير سفيد ايراني عرضه شده در سطح شهر همدان
مهشاد جاوید مقدم
تحقیقاتی-کاربردیراهنماکارشناسی ارشد