صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 15001

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

برنامه هفتگی استاد  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1395/12/10   
از تاریخ   1395/11/09   تا تاریخ   1396/03/10
از تاریخ   1395/11/09   تا تاریخ   1396/03/10
 
ایام شرح و زمان انجام فعالیت ها
88:30 99:30 1010:30 1111:30 1212:30 1313:30 1414:30 1515:30 1616:30 1717:30 1818:30 1919:30 20
شنبه
ع-... ع-... ع-...مشاوره... کنترل... کنترل... مشاوره...ع-... ع-... 
یکشنبه
میکروب... میکروب...میکروب... میکروب...مشاوره... مشاوره... 
دوشنبه
ع-... ع-... مشاوره... 
سه شنبه
میکروب... میکروب...مشاوره... مشاوره... 
چهار شنبه
ع-... ع-...