صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 15001

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

انتشارات  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1395/12/10   
 
مقالات چاپ شده در مجله
  [1]فعالیت ضدمیکربی نیسین روی باسیلوس سرئوس و باسیلوس سوبتیلیس در مدل غذايی و بررسی فوق ريز بینی آنها ، محمدرضا پژوهی،
حسین تاجیک،
امیر عباس فرشید ، منتشر شده در « مجله میکرب شناسی پزشکی ايران » ، سال 1389 ، شماره 4 ، چاپ 3
  [2]ارزيابي ترکيبات شيميايي و فعاليت ضدميکروبي اسانس پونه کوهي (menthe longifolia L.) و دانه زيره سبز (cuminum cyminum L.) به تنهايي و توأم با نيسين ، محمدرضا پژوهي حسين تاجيک،
افشين آخوندزاده
حسن گندمي،
علي احساني،
فرنود شکوهی ثابت جلالي ، منتشر شده در « مجله پزشكي اروميه » ، سال 1389 ، شماره 21 ، چاپ 4
  [3]مطالعه تركيب شيميايي و فعاليت ضدميكروبي اسانس هاي پونه كوهي (menthe longifolia L.) و دانه زيره سبز (cuminum cyminum L.) در سوپ ، محمدرضا پژوهي الموتي،
حسين تاجيك،
افشين آخوندزاده،
حسن گندمي نصرآبادي،
علي احساني ، منتشر شده در « فصلنامه علوم و صنايع غذايي » ، سال 1389 ، شماره 36 ، چاپ 9
  [4]مقايسه بقاياي انروفلوکساسين در بافت هاي طيور کشتار شده در استان هاي شمال غرب ايران با دو روش F.P.T و ELISA ، حسين تاجيک،
سيد مهدي رضوي روحاني،
محمدرضا پژوهي الموتي،
رزاق محمودي ، منتشر شده در « مجله پزشكي اروميه » ، سال 1390 ، شماره 22 ، چاپ 1
  [5]مقادير عناصر معدني عمده در عضلات سه گونه از ماهيان جنوب درياي خزر ، حسین تاجیک،
محمدرضا پژوهي الموتي،
فريبا زينالي،
سيامك عصري رضايي ، منتشر شده در « فصلنامه علوم و صنايع غذايي » ، سال 1391 ، شماره 37 ، چاپ 9
  [6]بررسی آلودگی میکروبی لاشه طیور گوشتی در طی خط کشتار کشتارگاه صنعتی همدان ، محمدرضا پژوهی الموتی،
عبدالمجید محمدزاده
علی خنجری ، منتشر شده در « نشریه دامپزشکی (پژوهش و سازندگی) » ، سال 1393 ، شماره 103 ، چاپ 1393
  [7]بررسی اثرات ضدباکتریایی عصاره الکلی گیاه چویر ، آرام شریفی،
طیب سیفی،
عبدالمجید محمدزاده،
سحر هامون نورد،
محمد رضا پژوهی الموتی ، منتشر شده در « مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایالم » ، سال 1394 ، شماره 22 ، چاپ 4
  [8]بررسی وضعیت آلودگی سرب و کادمیوم در نمونه های شیر خام و برخی فراورده های لبنی استان همدان طی سال های 1393-1392 ، محمدرضا پژوهی الموتی،
رزاق محمودی،
عباسعلی ساری،
صغری ولی زاده،
راضیه کیانی ، منتشر شده در « مجله سلامت و بهداشت اردبیل » ، سال 1396 ، چاپ 1396
1  
 
برای مشاهده اطلاعات به صفحه انگلیسی مراجعه نمایید.