صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

انتشارات  
 
مقالات چاپ شده در مجله
  [1]روشي عددي براي نوسانگر كوانتومي يك بعدي ، منتشر شده در « مجله علوم پايه » ، سال 1385 ، شماره 1 ، چاپ 2
1  
 
مقالات ارائه شده در کنفرانس
  [1] موجكهاي لژاندار بسيط براي مسائل حساب رياضي تغييرات روي بازده هاي نامتناهي ،همايش سي و هفتمين كنفرانس رياضي ،تاريخ 1385/06/11 تا 1385/06/15
1  
کتاب ها
  [1]توابع خاص و كاربردهاي آن ، سال 1379
1