صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 3563

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

برنامه هفتگی استاد  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1397/10/30   
از تاریخ   1396/07/01   تا تاریخ   1396/10/29
از تاریخ   1396/11/14   تا تاریخ   1397/03/16
از تاریخ   1397/11/06   تا تاریخ   1398/03/16
از تاریخ   1396/07/01   تا تاریخ   1396/10/29
 
ایام شرح و زمان انجام فعالیت ها
88:30 99:30 1010:30 1111:30 1212:30 1313:30 1414:30 1515:30 1616:30 1717:30 1818:30 1919:30 20
شنبه
 دانش...دانش... 
یکشنبه
 دانش... اخلاق...اخلاق... 
دوشنبه
دانش... 
سه شنبه
 فلسفه...تاریخ... 
چهار شنبه
 تاریخ... 

از تاریخ   1396/11/14   تا تاریخ   1397/03/16
 
ایام شرح و زمان انجام فعالیت ها
88:30 99:30 1010:30 1111:30 1212:30 1313:30 1414:30 1515:30 1616:30 1717:30 1818:30 1919:30 20
شنبه
تاریخ...دانش... تاریخ...مطالعه... 
یکشنبه
مشاوره...اخلاق... مشاوره...مطاعه... 
دوشنبه
دانش...دانش... تاریخ...جلسه... 
سه شنبه
مطالعه...فلسفه... اخلاق...دانش... 
چهار شنبه
مطالعه...مطالعه... مشاوره... 

از تاریخ   1397/11/06   تا تاریخ   1398/03/16
 
ایام شرح و زمان انجام فعالیت ها
88:30 99:30 1010:30 1111:30 1212:30 1313:30 1414:30 1515:30 1616:30 1717:30 1818:30 1919:30 20
شنبه
تاریخ... تاریخ... 
یکشنبه
 فلسفه...فلسفه... 
دوشنبه
 فلسفه... تاریخ... 
سه شنبه
 فلسفه...