صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 17767

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

مشخصات فردی  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1397/07/18   

تاریخ به روز رسانی کل سایت شخصی استاد:1397/07/18


دکتر بشير پوروقار
درجهاستادیار
گروه آموزشيگرافيك
تاریخ تولد1346/05/19
پست الکترونیکی (E_mail)
bashirpourvaghar@yahoo.com
bashirpourvaghar@basu.ic.ir
آدرس منزل تلفن
دانشکده هنر و معماریهمراه09188152723