فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

مشخصات فردی  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1395/08/12   

تاریخ به روز رسانی کل سایت شخصی استاد:1396/01/23


دکتر مريم پورجمشيدي
درجهاستادیار
گروه آموزشيعلوم تربيتي
تاریخ تولد1354/06/07
محل تولد همدان
پست الکترونیکی (E_mail)
maryamporjamshidi@gmail.com
pourjamshidi@basu.ac.ir
آدرس محل کار تلفن
همدان ، دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده ادبیات