فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

دروس ارائه شده   »   درس   انتخاب بهره برداري ارزيابي مواد  

 مراجع درس تاریخ های مهم اطلاعات تشکیل کلاس اطلاعات کلاس حل تمرین


کد درس 22083087
رشته علوم تربيتي
گرایش تكنولوژي آموزشي
نوع درس تخصصی
تعداد واحد 2.0
وضعیت درس اجباری
وضعیت واحد نظری
سال تحصیلی 1395
ترم تحصیلی پاییز
توضیحات شیوه نمره دهی 7 نمره میان ترم بشکل تشریحی
8 نمره پایان ترم بصورت تستی
2 نمره فعالیت های کلاسی
2 نمره مشارکت در مباحث کلاس