فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

دروس ارائه شده   »   درس   سمينار در تكنولوژي آموزشي  

 مراجع درس تاریخ های مهم اطلاعات تشکیل کلاس اطلاعات کلاس حل تمرین


کد درس 22083096
رشته علوم تربيتي
گرایش تكنولوژي آموزشي
نوع درس تخصصی
تعداد واحد 2.0
وضعیت درس اجباری
وضعیت واحد نظری
سال تحصیلی 1395
ترم تحصیلی پاییز
توضیحات شیوه نمره دهی 10 نمره بحث و مشارکت در موضوعاتی که هر جلسه ارائه در کلاس ارائه می شود
10 نمره امتحان کتبی پایان ترم بصورت تشریحی