فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

دروس ارائه شده   »   درس   ارزيابي نظامهاي كوچك آموزشي  

 مراجع درس تاریخ های مهم اطلاعات تشکیل کلاس اطلاعات کلاس حل تمرین


کد درس 22083091
رشته علوم تربيتي
گرایش تكنولوژي آموزشي
نوع درس تخصصی
تعداد واحد 2.0
وضعیت درس اجباری
وضعیت واحد نظری
سال تحصیلی 1395
ترم تحصیلی پاییز
توضیحات شیوه نمره دهی 7 نمره میان ترم بصورت کتبی و تشریحی
8نمره پایان ترم بصورت کتبی و تستی
3 نمره انجام تکالیفی که هر جلسه انتخاب می شود
2 نمره مشارکت در بحث های کلاسی