صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 35030

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

طرح‌هاي پژوهشي  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1387/06/27   
 
عنوان طرح
  [1]   بررسي اثر گروه انتهايي و طول زنجير هيدروكربني مواد فعال سطحي بر تجمع آنها در حلالهاي غير ابي بانگرشي بر ضريب دي الكتريك حلال
  [2]   مطالعه بر همكنش پلي اتيلن گليكول با مواد فعال سطحي كاتيوني،آنيوني و غير يوني
  [3]   تعيين پارامترهاي شيمي فيزيكي فرايند ميسلي شدن در محيطهاي غير آبي با استفاده از روش پتانسيومتري
  [4]   ساخت الكترودهاي انتخابگر مواد فعال سطحي
  [5]   مطالعه برهمكنش مواد فعال سطحي با قندهاي حلقوي با استفاده از الكترودهاي انتخابگر
  [6]   سنتز آزمايشگاهي سيليكاي رسوبي
  [7]   سنتز سديم تري پلي فسفات
  [8]   مدل مكانيك آماري تشكيل ميسل با استفاده از اطلاعات فشار اسمزي
  [9]   مطالعه اثر ضريب دی الکتريک حلال بر تشکيل ميسل
  [10]   طرح امكان سنجي پارك علم و فناوري استان همدان
  [11]   مطالعه برهمكنش مواد فعال سطحي با پلي‌اتيلن گليكول در محيطهاي غيرآبي با استفاده از تكنيكهاي كشش سطحي و ويسكومتري