صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 35035

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

دروس ارائه شده  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1383/03/09   


آخرین اخبار دروس در یک ماه اخیر

درس رشته گرایش سال تحصیلی ترم تحصیلی اخبار تمرین ها نمرات
شيمي فيزيك 1شيميهمه گرایش ها1392پاییزاخبارتمرین هانمرات
شيمي عمومي (پيش دانشگاهي)مهندسي مكانيكهمه گرایش ها1392پاییزاخبارتمرین هانمرات
شيمي فيزيك 2شيميهمه گرایش ها1392بهاراخبارتمرین هانمرات