صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 1283

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

طرح‌هاي پژوهشي  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1397/02/24   
 
عنوان طرح
  [1]   مدیر پروژه پیاده سازی سامانه مدیریت منابع انسانی در شرکت رنوپارس
  [2]   شناسایی و مطالعۀ خوشه های صنعتی صنایع کشاورزی-غذایی ایران
  [3]   عنوان پروژه: مطالعۀ کاربرد فناوری اطلاعات (IT) در صنایع تبدیلی ایران
  [4]   مطالعۀ رقابت پذیری صنایع کشاورزی غذایی ایران با استفاده از مدل الماس پورتر
  [5]   مطالعه و پیشنهاد مدل برون سپاری فرایندها و فعالیت در بانک صنعت و معدن ایران
  [6]   مطالعه و پیشنهاد مدل برون سپاری فرایندها و فعالیت در بانک صنعت و معدن ایران
  [7]   مترجم برنامه کاربردی SAP
  [8]   ویراستار مجلۀ علمی مدیریت صنعتی
  [9]   طراحی شاخص های جزء بهره وری برای منابع انسانی در شرکت ایران خودرو
  [10]   شناسایی استانداردهای نوین مدیریت در صنایع برای صنایع ایران
  [11]   برنامه ریزی استراتژیک برای شرکت مصالح ساختمانی مانا دانشگاه تهران
  [12]   تحلیل اسناد مالی شرکت مصالح ساختمانی مانا
  [13]   تست عوامل موثر بر بهره وری در صنایع غذایی تاکستان
  [14]   چارچوب مفهومي سامانه عمليات مبتني بر درستي