صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 1266

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

سوابق تحصیلی  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1397/02/24   مقطع رشته گرایش دانشگاه سال اخذ
دکتریمديريتدانشگاه علامه طباطبائی1388
کارشناسی ارشدمديريتدانشگاه تهران1382
کارشناسیمديريتبین المللی امام خمینی(ره)1380