صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 1283

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

سرپرستی پايان‌نامه‌ها  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1397/07/16   

«   پايان نامه‌هاي های پایان یافته   »
عنوان پايان نامه (نام یا شماره دانشجویی) مجریان نوع پايان نامه وضعیت استاد دوره
رتبه بندي عوامل استراتژيك محيطي و سازماني در پياده سازي اصول ناب در خدمات شهري همدان؛ رويكرد تصميم گيري چندمعياره
تحقیقاتیمشاورکارشناسی ارشد
تاثير اجراي مديريت كيفيت فراگير بر رضايت شغلي، اعتماد سازماني و كيفيت روابط در سازمان آموزش و پرورش استان قزوين
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد