صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 12525

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

سوابق تحصیلی  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1390/01/28   مقطع رشته گرایش دانشگاه سال اخذ
کارشناسیفيزيكدانشگاه اصفهان1359
کارشناسی ارشدفيزيكدانشگاه تربيت معلم - تهران1373
دکتریفيزيكدانشگاه اصفهان1386