فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

مشخصات فردی  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1395/09/13   

تاریخ به روز رسانی کل سایت شخصی استاد:1396/12/19


دکتر خسرو رشيد
درجهاستادیار
گروه آموزشيروانشناسي
تاریخ تولد1350/06/15
محل تولد رستم رود- نور
علایق شخصی شادی، بهزیستی، زیباشناسی، یادگیری، مطالعات زن و خانواده،
پست الکترونیکی (E_mail)
khosrorashid@yahoo.com
khosrorashid@basu.ac.ir
آدرس صفحه خانگی
http://profs.basu.ac.ir/rashid