فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

طرح‌هاي پژوهشي  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1398/03/26   
 
عنوان طرح
  [1]   بررسی مراحل تحول زیباشناسی در دانش آموزان ایران
  [2]   ساخت و هنجاریابی آزمون شناسایی دانش آموزان پرخطر
  [3]   بررسی علل افت تحصیلی دانش آموزان استان مازندران
  [4]   بررسی عوامل افت انگیزه تحصیلی از دیدگاه معلمان و دانش آموزان
  [5]   بررسی و مقایسه اثر روشهای مختلف پرسش شفاهی در یادگیری درس ریاضی
  [6]   تحلیل محتوای ارزشها در سریالهای تلویزیونی سالهای 1359 تا 1382
  [7]   بررسی علل فرار از مدرسه دانش آموزان دبیرستانی
  [8]   ارزشيابي آموزش كتابهاي نهضت سواد آموزي با استفاده از روشهاي مشاركتي و سنّتي
  [9]   شیوع شناسی رفتارهای پر خطر در میان دانش آموزان مقطع متوسطه شهر تهران
  [10]   شناسایی واژگان پایه در جمعیت بی سواد و کم سواد بزرگسال کشور
  [11]   شیوع شناسی رفتارهای پرخطر و علل آن در میان نوجوانان مناطق آسیب خیز و عادی شهر قم
  [12]   بررسی عوامل موثر بر خودکشی در استان همدان
  [13]   شناسایی شایستگی های عمومی و اختصاصی بازرسان استانداری همدان
  [14]   شیوع شناسی و سبب شناسی رفتارهای پرخطر در میان نوجوانان 15 تا 25 ساله ایران