فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

عضويت‌ها  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1397/04/31   
 
عنوان كميته عنوان سمت تاريخ شروع تاريخ پايان توضيحات
 سازمان نظام روانشناسی و مشاوره  عضو      
 دادگستری استان همدان  عضو کمیته پژوهش      
 مرکز حمایت از کودکان سرطانی(محک) همدان  مسوول بخش روانشناسی  1396/11/01