فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

انتشارات  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1397/08/11   
 
مقالات چاپ شده در مجله
  [1]تاثیر آموزش مهارتهای ابراز وجود و حل مساله در پیشگیری و کاهش مصرف سیگار ، خسرو رشید
علی دلاور ، منتشر شده در « مطالعات روانشناختی » ، سال 1384
  [2]تاثیر بازیهای رایانه ای بر سلامت روانی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان ، مریم قطریفی،خسرو رشید،علی دلاور ، منتشر شده در « فصلنامه روانشناسی و علوم تربیتی » ، سال 1385
  [3]بررسی مراحل تحول زیباشناسی در دانش آموزان شهر تهران ، خسرو رشید،محمود مهرمحمدی،علی دلاور،مریم قطریفی ، منتشر شده در « نوآوریهای آموزشی » ، سال 1387 ، شماره 27
  [4]بررسی و مقایسه تاثیر چگونگی طرح پرسش شفاهی کلاسی بر یادگیری درس ریاضی و علاقه به این درس ، خسرو رشید، ابوالقاسم یعقوبی، رسول کرد نوقابی ، منتشر شده در « فصلنامه روانشناسی تربیتی » ، سال 1390
  [5]انگیزه تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه در رابطه با عوامل محیطی ، رشید،ذاکری، سلحشوری، کرد نوقابی ، منتشر شده در « فناوری آموزش » ، سال 1391
  [6]مقایسه تاثیر روش های چندحسی فرنالد و ادراک دیداری فراستیک بر اصلاح عملکرد خواندن ، یعقوبی، محققی، غفوری آثار، رشید ، منتشر شده در « روانشناسی افراد استثنایی » ، سال 1392
  [7]ساخت و هنجاریابی آزمون گرایش به یادگیری ، خسرو رشید ، منتشر شده در « دوفصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری » ، سال 1393 ، شماره 2 ، چاپ 1
  [8]تاثیر آموزش از راه بازی بر بهبود نگرش ریاضی دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی ، مسیب یارمحمدی، خسرو رشید، فرشته بهرامی ، منتشر شده در « روانشناسی مدرسه » ، سال 1393 ، شماره 3 ، چاپ 3
  [9]رابطه نگرش به زمان با بهزیستی روان شناختی و پیشرفت تحصیلی ، خسرو رشید
مسیب یارمحمدی
فرشته فتحی ، منتشر شده در « پژوهش های کاربردی در روان شناسی تربیتی » ، سال 1393 ، شماره 2
  [10]اثر آموزش هدف گذاری بر اهداف پیشرفت و انگیزه پیشرفت ، یعقوبی، جهان، کردنوقابی، رشید ، منتشر شده در « راهبردهای شناختی در یادگیری » ، سال 1394 ، شماره 5 ، چاپ 3
  [11]عوامل مرتبط با تعلل ورزی تحصیلی ، ابوالقاسم یعقوبی، بهروز قلایی، خسرو رشید، رسول کردنوقابی ، منتشر شده در « فصلنامه روانشناسی تربیتی » ، سال 1394 ، شماره 37 ، چاپ 11
  [12]رفتارهای پرخطر در بین دانش آموزان نوجوان دختر و پسر شهر تهران ، خسرو رشید ، منتشر شده در « رفاه اجتماعی » ، سال 1394 ، شماره 15 ، چاپ 57
  [13]بررسی عوامل سیاست های اقتصادی موثر بر شاخص سلامت روان ، نادر مهرگان،
خسرو رشید،
ثمینه قاسمی فر،
حسین سهرابی وفا، ، منتشر شده در « سیاستگذاری اقتصادی » ، سال 1395 ، شماره 15 ، چاپ 8
  [14]تبیین رفتار اخلاقی در نوجوانان بر اساس دانش فراشناخت اخلاقی با توجه به تفاوت های جنسیتی ، ابوالقاسم یعقوبی، مریم عبداللهی، حسین محققی، خسرو رشید ، منتشر شده در « مطالعات روانشناسی تربیتی » ، سال 1395 ، شماره 23 ، چاپ 13
  [15]تاثیر شرایط اقتصادی و اجتماعی بر سلامت روانی در استانهای ایران ، نادر مهرگان، ثمینه قاسمی فر، حسین سهرابی وفا، خسرو رشید ، منتشر شده در « فصلنامه راهبرد و مجلس » ، سال 1395 ، شماره 85 ، چاپ 23
  [16]تعیین نقش متغیرهای ارتباطی در طلاق عاطفی ، خسرو رشید، آرزو مرادی ، منتشر شده در « پژوهش های جامعه شناسی معاصر » ، سال 1396
  [17]بررسی تاثیر آموزش جنسی بر افزایش دانش جنسی والدین و احساس کفایت آنان ، خسرو رشید، مریم حسینی اصل نظرلو ، منتشر شده در « آموزش و ارزشیابی » ، سال 1396
  [18]شناسایی مولفه های اساسی تربیت کودک بر اساس دیدگاه والدین ایرانی ، خسرو رشید، مریم حسینی اصل نظرلو، ابوالقاسم یعقوبی، رسول کردنوقابی ، منتشر شده در « خانواده پژوهی » ، سال 1396
  [19]سنجش خرد در ایران(معرفی و اعتباریابی 3ابزار) ، رسول نوقابی، فایزه جهان، خسرو رشید، اکبر رضایی ، منتشر شده در « اندازه گیری تربیتی » ، سال 1396
  [20]بررسی رابطه ی شادی و بهزیستی روانشناختی با نگرش به زمان در دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا همدان ، خسرو رشید، گلاویژ علیزاده، آزاده مرادی ، منتشر شده در « روانشناسی بالینی و شخصیت » ، سال 1396 ، شماره 2 ، چاپ 15
1   2  
 
مقالات ارائه شده در کنفرانس
  [1] نقش خانواده در تامين امنيت كودكان ،همايش خانواده و امنيت كودك ،تاريخ 1387/09/20 تا 1387/09/20 ، واقع در دانشگاه ازاد اسلامي واحد تنكابن
  [2] بررسی رابطه تاب آوری در برابر استرس و ویژگی منطقی بودن/احساسی بودن ، خسرو رشید، فضل الله حسنوند ،همايش اولین کنگره علوم تربیتی و آسیب های اجتماعی ،تاريخ 1393/03/20 تا 1393/03/21
  [3] ساخت و هنجاریابی آزمون سازگاری شغلی در کارکنان ایرانی ، خسرو رشید، فضل الله حسنوند، مریم قطریفی ،همايش اولین کنگره علوم تربیتی و آسیب های اجتماعی ،تاريخ 1393/03/20 تا 1393/03/21 ، واقع در تهران
  [4] میزان شیوع رفتارهای پرخطر در میان دانشجویان دانشگاه بوعلی ، خسرو رشید، گلاویژ علیزاده ،همايش سومین همایش بین المللی علوم رفتاری ،تاريخ 1392/08/29 تا 1393/08/29
1  
کتاب ها
  [1]کودک و تلویزیون ، انتشارات نوای قلم ، سال 1384
  [2]ویراستاری کتاب "آشنایی با آزمون سازی و آزمونهای روانی" ، ابوالفضل کرمی ، انتشارات روان سنجی ، سال 1387
  [3]پژوهش نامه سوادآموزی ، مجموعه مقالات ، انتشارات سازمان نهضت سوادآموزی ، سال 1395
  [4]راهنمای عملی و خودآموز تشخیص و درمان اختلالهای اضطرابی ، دکتر خسرو رشید، دکتر مریم عبدالهی، فضل الله حسنوند ، سال 1396
  [5]تحلیل مسایل و آسیب های اجتماعی همدان(فصلی از کتاب) ، خسرو رشید(فصلی از کتاب) ، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ،هنر و ارتباطات ، سال 1396
  [6]ویراستاری علمی کتاب "راهکارهای افزایش خوش بینی" ، نویسندگان: گلاویژ علیزاده، نجمه نظری، رسول کردنوقابی، ، انتشارات رشد فرهنگ ، سال 1397
  [7]روانشناسی تربیتی ، انتشارات انتشارات هوشمند تدبیر ، سال 1397
1