فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

سمت‌ها و مسئوليت‌ها  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1397/09/07   
 
عنوان سمت تاريخ شروع تاريخ پايان توضيحات
  عضو علی البدل سازمان نظام روانشناسی و مشاوره همدان      
  مسوول انجمن علمی گروه روانشناسی دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی  1394/08/01  1395/08/01  
  مسوول انجمن علمی گروه روانشناسی دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی  1396/08/01  1397/08/01  
  مدیر گروه روانشناسی  1397/08/26