فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

دوره‌هاي آموزشي 
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1386/04/09   
 
عنوان دوره ميزبان مكان تاريخ شروع تاريخ پايان توضيحات
 Visiting Scholar  دانشگاه برکلی کالیفرنیا  آمریکا  1388/03/15  1388/10/15