صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 8252

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

سوابق تحصیلی  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1396/12/17   مقطع رشته گرایش دانشگاه سال اخذ
کارشناسیالهيات و معارف اسلاميدانشگاه فردوسی مشهد1365
کارشناسی ارشدالهيات و معارف اسلاميدانشگاه تربیت مدرس تهران1372
دکتریالهيات و معارف اسلاميدانشگاه قم1395