صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 14388

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

عضويت‌ها  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1383/07/11   
 
عنوان كميته عنوان سمت تاريخ شروع تاريخ پايان توضيحات
 انجمن جامعه شناسی ایران  عضو کمیته برنامه ریزی و توسعه      
 مجمع متخصصین همدان  هیات موسس و عضو فعال      
 مجمع خیرین دانشگاه بوعلی سینا  هیات موسس و دبیر مجمع      
 انجمن مطالعات فرهنگی  عضو فعال