صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 14388

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

مشخصات فردی  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1397/06/17   

تاریخ به روز رسانی کل سایت شخصی استاد:1397/06/17


دکتر منوچهر رشادي
درجهاستادیار
گروه آموزشيعلوم اجتماعي
تاریخ تولد1347/04/25
علایق شخصی جامعه شناسی تاریخ تفکر اجتماعی
ارزیابی تاثیر اجتماعی فرایند توسعه و نوسازی
جامعه شناسی سازمانها
جامعه شناسی صنعتی
جامعه شناسی فرهنگی و ارزشها
پست الکترونیکی (E_mail)
mnreshadi@gmail.com