صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 1042

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

دروس ارائه شده  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1397/10/09   


آخرین اخبار دروس در یک ماه اخیر

درس رشته گرایش سال تحصیلی ترم تحصیلی اخبار تمرین ها نمرات
ساختمانهاي گسستهمهندسي کامپيوترهمه گرایش ها1398بهاراخبارتمرین هانمرات
شبکه های کامپیوتریمهندسي کامپيوترنرم افزار1397پاییزاخبارتمرین هانمرات
مهندسي اينترنتمهندسي کامپيوترنرم افزار1397پاییزاخبارتمرین هانمرات
سيستمهاي عامل 1مهندسي کامپيوترهمه گرایش ها1397پاییزاخبارتمرین هانمرات