صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 1025

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

سوابق تحصیلی  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1397/09/07   مقطع رشته گرایش دانشگاه سال اخذ
دکتریمهندسی فناوری اطلاعاتصنعتی شیراز1396
کارشناسی ارشدمهندسی فناوری اطلاعاتصنعتی شیراز1391
کارشناسیمهندسي کامپيوترنرم افزاردانشگاه زنجان1387