صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 3682

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

مشخصات فردی  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1395/07/13   

تاریخ به روز رسانی کل سایت شخصی استاد:1395/07/16


دکتر احمد رضوانی مفرد
درجهاستادیار
گروه آموزشيالهيات
تاریخ تولد1354/03/01
پست الکترونیکی (E_mail)
rezvanimofrad@yahoo.com
ahmad.rezvanimofrad@gmail.com
a.rezvanimofrad@basu.ac.ir
آدرس محل کار تلفن
دانشكده علوم انسانيهمراه09124055846