فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

مشخصات فردی  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1397/08/19   

تاریخ به روز رسانی کل سایت شخصی استاد:1397/08/20


دکتر ستار عزيزي
درجهدانشیار
گروه آموزشيحقوق
تاریخ تولد1356/06/02
محل تولد سرپل زهاب
فایل رزومه فایل برای دانلود
پست الکترونیکی (E_mail)
satarazizi@ymail.com
آدرس محل تدریس تلفن
همدان, دانشگاه بوعلي سينا, دانشكده ادبيات و علوم انساني, گروه حقوق